فرضیه اولیه محققان در زمینه زلزله های متعدد هویزه، لزوم توجه به خردلرزه های شهر لرزه زای تبریز

در هفته گذشته زلزله های متعددی در هویزه استان خوزستان رخ داد که براساس فرضیه های اولیه محققان این حوزه، گسل نهان امتداد لغزی در جهت عمود بر گسل های راندگی منطقه وجود دارد که مسبب این زمین لرزه ها باشد علاوه بر آن زلزله هایی نیز در نزدیکی کلانشهر لرزه زای تبریز به ثبت رسید.

فرضیه اولیه محققان در زمینه زلزله های متعدد هویزه، لزوم توجه به خردلرزه های شهر لرزه زای تبریز

به گزارش خبرنگاران، بر اساس گزارش مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی زلزله خفیفی به بزرگی 3.6 در ساعت 9 و 26 دقیقه روز چهارشنبه 21 آذرماه در 12 کیلومتری تبریز و در حوالی باسمنج (6 کیلومتری باسمنج) رخ داد. هرچند این زلزله از نظر میزان آسیب رسانی قابل توجه نیست ولی رخداد آن در مجاورت کلانشهر لرزه خیز تبریز شایان توجه است. این زمین لرزه از نقطه مرکزی شهر تبریز حدود 11 کیلومتر به سمت شرق و جنوب شرقی اتفاق افتاده است و رومرکز این زمین لرزه در مجاورت شرقی این شهر قرار داشته است.

موقعیت رومرکز زلزله 3.6 باسمنج تبریز

بر اساس این گزارش چنین به نظر می رسد که زلزله در اثر جنبائی گسل شمال تبریز و یا یکی از شاخه های فرعی آن اتفاق افتاده است. این امر معرف، فعال بودن منطقه از نظر لرزه ای است و ضروری است که رخداد زلزله های خفیف در امتداد گسل ها با دقت مورد پایش قرار گیرد.

با توجه به تهیه فایل نسبتا دقیق موقعیت گسل های شهر تبریز و اطراف آن و نیز معین حریم گسل های شهر تبریز که از سوی مرکز تحقیقات مسکن و با همکاری سازمان زمین شناسی در تبریز، و مشارکت اعضای کارگروه زلزله استان آذربایجان شرقی صورت گرفت، موقعیت رومرکز زلزله بر روی فایل تحت GIS گسل های تدقیق شده شهر تبریز قرار داده شد. در شکل ذیل در محیط earth google از فایل گسل های ایران استفاده و نشان داده شده است که رومرکز زلزله در جنوب گسل امتداد لغز شمال تبریز جانمائی می گردد.

موقعیت رومرکز زلزله 3.6 نسبت به گسل های جانمائی شده در طرح معین حریم گسل های شهر تبریز

در جنوب گسل شمال تبریز با سازوکار امتداد لغز، شاخه های گسلی که به سوی شهر و به جنوب راندگی دارند مشاهده می گردد. این گسل ها هم جزو گسل های اصلی و با طول بیش 10 کیلومتر است.

نکته مهم در مکانیسم این گسل ها، سازوکار معکوس آنها است که با سازوکار گسل شناخته شده شمال تبریز متفاوت است. نکته مهم دیگر، عبور آنها از محدوده شهری است که گاه به مجاورت بافت های فرسوده شهر تبریز نیز گسترش دارد و ضرورت دارد که هرگونه فعالیت خرد لرزه ای در راستای این گسل ها مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد. تجربه در برخی از زلزله ها نشان داده که پیش از وقوع زلزله های بزرگ، گاه و در بعضی حالات، زلزله های بزرگ اتفاق افتاده اند، هر چند که با این تصور به هیچ وجه نمی توان اظهار نظر قطعی کرد.

علاوه بر زلزله باسمنج استان آذربایجان شرقی، 7 زمین لرزه بالای 2.5 در هفته گذشته در جنوب و جنوب شرق هویزه و در غرب اهواز به طور متوالی و در یک ردیف در امتداد شمال شرق- جنوب غرب اتفاق افتاده اند که برگترین آن 4.3 بوده است.

به گفته دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن، در شکل بالا تنها عارضه تکتونیکی شناخته شده منطقه گسل اهواز با راستای شمال غرب - جنوب شرق مشاهده می گردد که با روند رخداد زلزله ها راستای آن همخوانی ندارد. از این رو به نظر می رسد که در این بخش شاید گسل نهان امتداد لغزی در جهت عمود بر گسل های راندگی منطقه وجود داشته باشد که مسبب این زمین لرزه ها باشد.

جزئیات زلزله های هفته گذشته به این توضیح است:

شنبه 17 مرداد

در سیرچ استان کرمان زلزله ای به بزرگای 3.1 رخ داد که عمق آن در 7 کیلومتری رخ داد. زلزله 2.8 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

فاریاب استان کرمان نیز زلزله 3.7 را تجربه کرد. در رامهرمز استان نیز خوزستان زلزله 2.7 به ثبت رسید.

یکشنبه 18 آذر

هجدک این استان کرمان با زلزله ای به بزرگای 3.8 لرزید. عمق این زمین لرزه در 8 کیلومتری بوده است.

سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ای به بزرگای 4.5 را تجربه کرد که عمق آن در 10 کیلومتری بوده است.

در قورچی باشی استان مرکزی زلزله 2.5، نجف شهر استان کرمان زلزله 2.5 گزارش شد.

در جیرفت استان کرمان زلزله ای به بزرگای 3.1 رخ داد که عمق آن در 8 کیلومتری بوده است.

در برزول استان همدان زلزله 3.5 رخ داد که عمق آن در 5 کیلومتری بوده است.

زلزله 3.2 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

دوشنبه 19 آذر

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله 2.9، ارزوئیه استان فارس زلزله 2.9، شیراز استان فارس زلزله 2.8، گزنگ استان مازندران دو زلزله 2.5، گیلانغرب استان کرمانشاه زلزله 2.7، سرعین استان اردبیل زلزله 2.7، ارومیه استان آذربایجان غربی زلزله 2.8، هجدک استان کرمان زلزله 2.5، تازه آباد استان کرمانشاه زلزله 2.8 و آرادان استان سمنان زلزله 2.7 به ثبت رسید.

سه شنبه 20 آذر

در انار استان کرمان زلزله 2.6، اردبیل استان اردبیل زلزله 2.5، مهران استان ایلام زلزله 2.6، در حمیدیه استان خوزستان زلزله 2.7 به ثبت رسید.

در هویزه زلزله ای به بزرگای 3.8 رخ داد که عمق آن در 15 کیلومتری بوده است. زلزله 4.3 در عمق 21 و 3.7 کیلومتری در عمق 10 کیلومتری از دیگر رخدادهای منطقه بوده است.

در شهداد استان کرمان زلزله ای با بزرگای 4.3 به ثبت رسید که عمق آن در 10 کیلومتری بوده است.

حمیدیه استان خوزستان زلزله 2.9 به ثبت رسید.

چهارشنبه 21 آذر

در بالاده استان فارس زلزله ای به بزرگای 3.8 رخ داد که عمق این زمین لرزه در 10 کیلومتری بوده است.

هویزه استان خوزستان زلزله 3.3 را تجربه کرد که عمق آن در 12 کیلومتری بوده است.

در انابد استان خراسان رضوی زلزله 2.9، خانه زنیان استان فارس زلزله 2.6، مشهد ریزه استان خراسان رضوی زلزله 2.8، کوار استان فارس زلزله 2.7، نهاوند استان همدان زلزله 2.9، خانه زنیان استان فارس زلزله 2.6 و نودان استان فارس زلزله 2.6 و در آرادان استان سمنان زلزله 2.6، به ثبت رسید.

در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله های 2.5 و 2.7 و در ازگله این استان زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 10 کیلومتری رخ داد. تازه آباد این استان نیز با زلزله 2.6 لرزید.

در مهران استان ایلام بعد از زلزله 2.8، زلزله ای با بزرگای 3 در عمق 12 کیلومتری به ثبت رسید. زلزله های 2.9 و دو زلزله 2.5 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

در باسمنج استان آذربایجان شرقی زلزله با بزرگای 3.6 به ثبت رسید که عمق آن در 9 کیلومتری بوده است.

در نهاوند استان همدان بعد از یک زلزله 2.9، زلزله دیگربا با بزرگای 3.1 را تجربه کرد که این زلزله در عمق 10 کیلومتری بوده است.

پنج شنبه 22 آذر

در هویزه استان خوزستان زلزله ای با بزرگای 3.1 رخ داد که عمق آن در 10 کیلومتری گزارش شد.

در دو گنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از یک زلزله 2.6، با زلزله ای به بزرگای 4 لرزید که عمق آن در 16 کیلومتری بوده است.

خانوک استان کرمان زلزله ای به بزرگای 3.1 گزارش شد که عمق آن در 13 کیلومتری بوده است.

در قاسم آباد استان خراسان رضوی زلزله 2.6، وحیدیه استان بوشهر زلزله 2.5، ساوه استان مرکزی زلزله 2.5، هفت چشمه استان لرستان دو زلزله 2.5 و 2.6، کازرون استان فارس زلزله 2.7 به ثبت رسید.

در خشت استان فارس زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 10 کیلومتری رخ داد.

زلزله 3.4 فاریاب استان کرمان در عمق 22 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای روز 22 آذر بوده است.

جمعه 23 آذر

در خشت فارس زلزله 2.5 ریشتری به ثبت رسید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "فرضیه اولیه محققان در زمینه زلزله های متعدد هویزه، لزوم توجه به خردلرزه های شهر لرزه زای تبریز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فرضیه اولیه محققان در زمینه زلزله های متعدد هویزه، لزوم توجه به خردلرزه های شهر لرزه زای تبریز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید